This Website Philosophy Shop

Uvod u site (Svibanj 2008.): Uprkos nekoliko tisuća godina neuspijeha u korektnom shvaćanju fizikalnog realiteta (stoga i postojeće postmoderno stajalište da je to nemoguće), ipak je u stvari vrlo jednostavno razraditi način kojim materija egzistira i kojim se kreće u Prostoru. Samo smo trebali uzeti Znanost (Occam-ovu britvu / Simplicitet) i Metafiziku (Dinamička jednost Realiteta) ozbiljno te tako opisati realitet iz samo jedne egzistirajuće supstancije, kako je to pisao Leibniz; Realitet se može naći samo u Jednom jedinom izvoru, jer postoji međupovezanost svih stvari međusobno.  Kada deducramo tu najednostavniji Znanstvenu teoriju realiteta pronalazimo samo jedno moguće rješenje: Prostor mora biti supstancija koja egzistira a materija se formira iz valova u prostoru, odnosno dok postoji mnogo umova i materijalnih stvari, koji svi egzistiraju u jednom zajedničkom Prostoru (samo pogledajte oko sebe i promislite o tomu). Onda možemo pokazati kako je Valna struktura materije korektno rješenje jer se savršeno deducira iz temelja Fizike & Filozofije (bema mišljenja).
Shvaćam kako postoji mnogo 'ludih' teorija o istini i realitetu na Internetu, no ovo je rješenje najednostavnije i očito je kada ga se jednom upozna (iako je našim umovima potrebno vrijeme prilagodbe na novo znanje).
Gledajući unatrag, griješka je bila očita - pokušavati opisivati međupovezani realitet temeljem mnogih diskretnih stvari, materijalnih 'čestica', koje zahtijevaju sile / polja za međusobno povezivanje u prostoru i vremenu. To je uvijek bilo samo matematičko rješenje, koje nikada nije objasnilo povezanost materije diljem svemira.

Za one religiozne / spiritualne, Prostor je u stvari samo druga riječ za Boga (Brahman, Tao, Duh, Energija, Svijetlo). Ono što je sigurno je nepostojanje diskretnih i razdvojenih 'čestica' - svi smo povezani s tim prostorom, koji nam je zajedničko iskustvo. Ta jednost u podlozi realiteta (Bog) je centralna svim glavnim svjetskim religijama,  pa i otuda zajednički moralni temelji 'Čini drugimo ono što činiš sebi' jer su drugi dio sebstva (svi smo jedno s bogom / fizikalnim realitetom). Jasno postoji još mnogo toga što treba objasniti o našim umovima, ljudskim emocijama i osjećaju morala / duhovnosti. To je bez sumnje budućnost teologije i našeg shvaćanja 'Boga', istraživanje svojstava tog Prostora u kom svim egzistiramo.

Pomozite našem svijetu (ljudskom društvu / životu na zemlji) dijeljenjem ovog znanja.
Očito je naš svijet u velikom problemu, brzo se krečući prema samouništenju zbog ljudske prenapućenosti i rezultirajuće destrukcije Prirode, klimatske promjene i zagađenje zraka, zemlje i vode (preko 80.000 ljudski stvorenih kemikalija zagađuje sve što konzumiramo).
Najbolje rješenje tih problema je utemeljivanje naših društava na istini i realitetu umjesto prošlih mitova i običaja (koji nepovratno čine zlo, što potvrđuju prošli i sadašnji globalni sukobi).

Nisam naivan glede poteškoća s kojima se suočava čovječanstvo. no povijest pokazuje kako istina u konačnici pobjeđuje, kako postoji dovoljno razumnih, logičnih ljudi u svijetu, koji cijene važnost istine. Na listi smo kao jedn od Top filozofskih website-ova na Internetu s oko 500.000 pregleda stranica svakog tjedna a rangirani smo na listi top 20 kod Google-a po mnogim akademskim pojmovima pretraživanja - stoga trebamo samo malo pomoći za dolazak na listu top 5 (naš cilj). Za postojeću Cenzuru u znanstvenim časopisima Fizike / Filozofije (utemeljenim na standardnom modelu fizike čestica) Internet j eočito najbolji put da se novo znanje učini vidljivim cijelom svijetu. Svijet sada uveliko treba mudrost iz istine i realiteta.

Iskreno,
Geoff Haselhurst - Karene Howie - Pročitajte cijeli uvod - E-mail - Primljena lijepa pisma - Podijelite ovo znanje

U vrijeme univerzalne prijevare - govorenje istine je revolucionarni čin - In a time of universal deceit - telling the truth is a revolutionary act. (George Orwell)
Morate biti promjena, koju želite vidjeti u svijetu                                - You must be the change you wish to see in the world. (Mohandas Gandhi)
Sve što je potrebno zlu za uspijeh, je nedjelovanje dobrih ljudi.             - All that is necessary for evil to succeed is for good men to do nothing. (Edmund Burke)
Pakao je prekasno viđena istina.                                                       - Hell is Truth Seen Too Late. (Thomas Hobbes)

O relativnom i apsolutnom znacenju rijeci

Wittgenstein je tvrdio kako je jezik jedna neprecizna 'jezicna igra', s mnogo razlicitih pravila za rijeci zavisno o nacinu njihovog korištenja.

Filozofija je bitka protiv opcinjenosti naše inteligencije jezikom. ..... Jer filozofski problemi nastaju, kada jezik ide na dopust.
Jer kažemo kako nema sumnje u razumijevanje rijeci a s druge strane, njeno znacenje zavisi o njenoj uporabi.
Jer netko bi mi mogao prigovoriti: 'Koristite lagani izlaz! Govorite o svim vrstama jezicnih igara, no niste nigdje rekli što je bit jezicne igre, a time i jezika: što je zajednicko svim tim aktivnostima i što ih stavlja u jezik ili dijelove jezika. Tako se izvlacite iz važnog dijela ispitivanja, koje vam je jednom zadalo najviše glavobolje, dijela o opcoj formi propozicija i jezika.' A to je istina - umjesto stvaranja neceg zajednickog svemu što zovemo jezik. Kažem kako ti fenomeni nemaju niti jednu stvar zajednicku, cime bi koristili istu rijec za sve - iako stoji da su one povezane jedna s drugom na mnogo razlicitih nacina. I zbog toga odnošenja ili tih odnosa, zovemo ih sve 'jezikom'.

Za imenovanje i opisivanje nije na istoj razini: imenovanje je priprema za opisivanje. Možemo reci: ništa se do sada nije ucinilo, kada je stvar dobila ime. U stvari još i nije ni dobila ime osim u jezicnoj igri. To je ono na što je Frege mislio, rekavši kako rijec ima znacenje samo kao dio recenice.
Drugim rijecima, igra s tim rijecima, njihovo zapošljavanje u jezicnoj komunikaciji - interkursu, koje se izvodi njihovim sredstvom/medijem - znacenjem, povlaci za sobom više nego se usudimo i misliti. Ta je uloga, tj. ono što trebamo shvatiti kako bi razriješili filozofske paradokse. (Wittgenstein, 1958)


Rješenje tog problema se nalazi u Metafizici Prostora i Kretanja (Valna struktura materije) koja precizno definira znacenje naših rijeci i povezuje ih sa svijetom oko nas. To jednostavno ukazuje na Prostor oko nas, govoreci nam "Prostor u stvari ne pomaže, moramo najprije objasniti što mislimo s rijecju Prostor i definirati svojstva Prostora (tj. jedna princip Valne strukture materije - Prostor egzistira kao Valni medij, materija egzistira kao kuglasto valno gibanje Prostora). 

To onda kreira logicki sustav jezika, koga možemo deducirati (s logicnom izvjesnošcu) i komparirati prema svojem shvacanju/iskustvu stvarnog svijeta. To je metoda znanosti a ona potvrduje kako Valna struktura materije u stvari korektno deducira Zakone Prirode, onakvim kakvim su odredeni tijekom mnogih stoljeca promatranja i eksperimentiranja.

Shvacanje ogranicenja našeg jezika (te kako bi se mogla prevladati) je fundamentalno važno za filozofiju. I dok realitet nije bio poznat u vrijeme dok Wittgensein pisao, ipak je korektno tvrdio kako rijeci imaju samo zncenje u odnosu s drugim rijecima - odnosno da je naš jezik bio kompletna tautologija (ili cirkularan) zbog toga što se bilo koja rijec mogla jedino definirati u odnosu/relativno prema nizu drugih rijeci.

Oni koji beskorisno promišljaju bez razumijevanja istine, su izgubljeni u džungli Vijanas-a (razlicite forme relativnog znanja) (Lankavatara Sutra)

Gledano unatrag je ocito kako relativna istina egizistira, jer neznamo fizikalni realitet. Apsolutna istina i znacenje zahtijevaju povezivanje ponovno na jednu stvar, koja nužno mora postojati, a uzrokuje i povezuje mnoge stvari, koje možemo iskusiti, drugim rijecima Prostor i njegovo kretanje kuglasto stojnih valova koji formiraju (i medusobno povezuju) materiju.

Stoga želim posebno upozoriti na slijedeci komentar Stephen Hawking-a, koji duboko demonstrira griješku trenutnog stajališta filozofije:

Medutim u devetnasetom i dvadesetom stoljecu, znanost je postala previše tehnickom i matematickom za filozofe ili bilo koga drugog osim nekoliko specijalista. Filozofi su tako jako reducirali prostor svojeg  propitivanja, da je Wittgenstein, najpoznatiji filozof ovog (prošlog) stoljeca rekao:'Jedina preostala zadaca filozofa je analiza jezika'. Koji je to pad od velike tradicije filozoije od Aristotela do Kanta!(Hawking, 1988)

The Wave Structure of MatterU stvari rješenje njihovih problema dolazi izravno iz rješenja problema Aristotelove Metafizike (jedna stvar / supstancija mora egzistirati, koja povezuje mnoge stvari) i Kant-ovo sinteticko a priori znanje (što mora postojati za nas, da bi egzistirali i iskusili svijet).
Metafizika Prostora i kretanja, te Valna struktura materije rješava taj duboki problem, definiranjem i povezivanjem našeg jezika s Realitetom na slijedeci nacin. Pokazujem na meteriju u prostoru oko mene i kažem:

'Prostor je valni-medij, a valni centar Kuglastog stojnog vala u Prostoru uzrokuje  ucinak cestice materije.'.

Na taj nacin smo sintetizirali / definirali novo znacenje rijeci 'Prostor' i 'Materija / cestica' (Vidjeti Kantovo sinteticko a priori znanje). To onda povezuje te rijeci s fizikalnim realitetom svijeta oko nas, tim apsolutnim Prostorom u kom svi egzistiramo i cije iskustvo imamo. prema tomu rijeci 'Prostor' i 'Materija' imaju novo znacenje, te sadrže a priori znanje, koje se onda koristi kao temelj deduktivne (analiticke) logike.

Kada jednom znamo za postojanje apsolutnog Prostora kao valnog medija, možemo dakle povezati svoj jezik s tim apsolutnim Prostorom i njegovim kretanjem valova, što formira materiju. To daje jeziku Apsolutno znacenje, cime se završava štetno relativno (cirkularno / tautološko) znacenje rijeci, što je bilo uzrokom mnogih neizvjesnosti i zbrka kako za filozofe / znanstvenike, tako i za opcenito za naš svijet.

Valna sturktura u Prostoru je 'zdravo razumska' teorija realiteta

Napomena: Ovaj kratki esej je usko povezan s gornjim clankom - nadam se kako ce pomoci daljnjem pojašnjenju tog novog jezika za opisivanje fizikalnog realiteta,Geoff Haselhurst

Naš je um ogranicen na 'prikazivanje' svijeta naših osjetila. 

Naši umovi 'prikazuju' naša osjetila (odnosno naš um konstruira boje kao plava i crvena), pa se tvrdi kako su naš um i jezik ograniceni u opisu predstavljanog svijeta, jer ne prikazuju svijet onakvim kakav je u stvarnosti, što onda zauzvrat limitira našu sposobnost opisivanja realiteta. Ayer je jasno opisao taj problem kao:

.. jaz izmedu stvari kakvima se cine i stvarima kakve jesu; a problem je u tomu što moramo opravdati svoje tvrdnje o znanju fizikalnih objekata koji su osnovica znanja, samo s onim kakvim nam se stvari cine. (A. J. Ayer, 1956)

Zbog te 'ocite' odvojenost uma i jezika od stvarnog svijeta, filozofi su pretpostavljali, kako sve jezicne teorije realiteta nikada ne opisuju tocno realitet, vec samo kako mi 'predstavljamo' i 'oslikavamo' realitet. Taj problem utjece na svu filozofiju i uveliko rezultira odvojenim školama, Kantov Idealizam, fenomenalizam, telogicki pozitivizam. U osnovi kažu kako možemo zamisliti stvari koje ne postoje, no ne možemo zamisliti stvari koje egzistiraju (što je prilicno cudno!)

Na primjer, Kant piše: ... ako izuzmeno subjekt (ljude) ili cak samo subjektivno konstituiranje svojih osjeta opecnito, onda ne samo priroda i relacije objekata u prostoru i vremenu, vec cak i sami prostor i vrijeme nestaju; te tako ti kao pojavnost ne mogu egizistiraiti sami po sebi, vec samo u nama. Kakva bi mogla biti priroda objekata, koje smatramo stvarima po sebi samima, a bez refrenciranja na receptivnost naših osjeta nam je potpuno nepoznato. ...... ne samo što su kišne kapi sama pojavnost, vec i njihova cirkularna forma, prostor sam po sebi kroz koji padaju, nije niša po sebi vec su oboje ciste modifikacije ili temeljne dispozicije naše osjetilne intuicije, dok nam transcendentalan objekt ostaje potpuno nepoznat. (Immanuel Kant, 1781)

Kada se jednom upozna Valna struktura materije (WSM), onda postaje ocitim, zašto tada naš jezik može opisati realitet. I dok je istina da je naš jezik evoluirao do opisivanja svijeta naših predstava, nije istina kako je taj svijet medusobno iskljuciv s fizikalnim realitetom koji mu je uzrok.

Zbog Valne strukture materije VSM), ti nam se valni aspekti realiteta prirodno pojavljuju u predstavljanom svijetu, kako se to može vidjeti s valovima na površini vode i cuti zvucnim valovima. Valni fenomen je u stvari vrlo opcenit u našem predstavljanom svijetu zbog  Valne strukture realiteta, a time je naš jezik evoluirao ne samo za opisivanje tih 'predstavljanih valova', vec i fizikalnih valova u Prostoru, koji su istinski temelji realiteta.

To takoder objašnjava zašto je Valna struktura materije (VSM) teorija 'zdravog razuma' o svijetu. Najprije, kako je ranije objašnjeno, zdravo razumno nam je da svi mi egistiramo u Prostoru, pa je sam temelj te teorije razuman svima nama. medutim prihvacam cinjenicu ocitog svijeta naših osjeta, koji je vrlo razlicit od ovog svijeta Kuglastih stojnih valova u Prostoru, koga sam opisao. To je jednostavno zbog razlike izmedu stvarnog svijeta i svijeta kojeg predstavljamo iz svojih osjeta.

Kada jednom shvatimo kako mi kreiramo svijet iz svojih osjeta te kako je to 'naivna iluzija realiteta', shvatit cemo onda nužnost prilicne razlicitosti temeljnog fizikalnog svijeta, koje uzrokuje naše osjete (no medutim mora objasniti temelje / uzroke naših osjeta). Iz te perspektive tek možemo poceti shvacati, kako se radi o teoriji svijeta temeljem zdravog razuma, jer ona objašnjava kako smo povezani s i interagiramo sa svijetom oko nas te time objašnjava samu bazu naših osjeta.

Geoff Haselhurst


Stranice jednostavne znanosti

Najdublji grijeh protiv ljudskog uma je vjerovati stvarima bez dokaza.
Znanost je jednostavno zdravi razum kada je najbolja - to znaci krutu tocnost u promatranju i odsutnost neistina u logici.
(Thomas Huxley)

Slijdeci su clanci bili ponovno napisani u svibnju 2007 - opcenito su kraci i jednostavni! Njigova je svrha pobijanje opcih argumenata o tomu zašto ne možemo znati realitrt.

Što je najednostavnija teorija znanosti realiteta i da li funkcionira?

Valni dijagrami kao pomoc u vizualiziranja kuglasto stojno valne strukture materije u Prostoru

Ljudska priroda: zašto se nikada nije razmatrala najednostavnija teorija znanosti o realitetu

Filozofija je poznata kao otkrice ocitog!

Skepticizam: dobar um je i skeptican i otvoren

Matematika ne opisuje realitet, samo njegove velicine

Metafizika Prostora objašnjava skrivenu kauzalnu povezanost vidljivih / iskustvenih ucinaka (Znanost)

O apsolutnoj istini i realitetu: Wittgenstein i realtivno nasuprot apsolutnog znacenja rijeci

Godel-ov teorem nekompletnosti se primijenjuje na konacne brojeve, ne na fizikalni realitet / beskonacni prostor

Kako naš konacni um može shvatiti beskonacni Prostor i njegova valna kretanja

~~~~~~~~~

Ne trebamo priznavati više uzroka prirodnih stvari, osim onih što su i istiniti i dovoljni za objašnjenje pojavnosti tih stvari.
(Sir Isaac Newton, Principia: The system of the world)


Novo! Prijaviti se za naš Newsletter - Pošaljite besplatnu dopisnicu - Kviz iz filozofije / fizike i pregled dolaze uskoro!


Pomozite čovječanstvu

Albert Einstein Biography and Pictures: Young Albert Einstein (patent clerk)"Kada sam prisiljen sažeti teoriju relativnosti u jednu rečenicu: vrijeme i prostor i gravitacija nemaju odvojeno postojanje od materije . . .
Fizikalni objekti nisu u prostoru, već su oni prostorna ekstenzija. Na taj način koncept 'prazan prostor' gubi svoje znaćenje . . . čestica se može jedino pojaviti kao ograničeno područje u prostoru u kom je jačina polja ili gustoća energije posebno visoka . .

Slobonda, nespriječavana razmjena ideja i znanstvenih zaključaka je nužna za zdrav razvoj znanosti, jer je ona u svim sferama kulturalnog života. . . .. Ne smijemo skrivati sebi samima da nikakvo poboljšanje u sadašnjoj depresivnoj situaciji nije moguće bez oubiljne borbe; šaka onih koji su stvarno odlučni učiniti nešto je ekstremno malo u usporedbi s masom nezainteresiranih i zavedenih . . .

Čovječanstvo će trebati bitno novi način mišljenja ukoliko želi preživjeti!" (Albert Einstein)

Naš je svijet u velikim poteškoćama zbog ljudskog ponašanja utemljenog na mitovima i običajima, koji su uzrok destrukcije Prirode i promjena klime. No danas možemo  deducirati najednostavniju znanstenu teoriju realiteta - valnu strukturu materije u prostoru. Shvaćanjem kako smo mi i sve oko nas međupovezani u Prostoru možemo deducirati rješenja za fundamentalne probleme ljudskog znanja u fizici, filozofiji, metafizici, teologiji, edukaciji, zdravlju, evoluciji i ekologiji, politici i društvu.
To je produbljeni novi način mišljenja, koga je shvatio Einstein, po kom mi egzistiramo kao prostorno ekstendirane strukture prostora u svemiru - diskretna i odvojena tijela jedne iluzije. To jednostavno potrđuje intuiciju pradavnih filozofa i mistika.

Uz danu cenzuru u znanstvenim časopisima fizike / filozofije (temeljem standardnog modela fizike čestica / kozmologije velikog praska Internet je najbolja nada za upoznavanje svijeta s novim znanjem. No to zavisi o vama, ljudima kojima je stalo do znanosti i društva, pa shvaćaju važnost istine i realiteta.
Lagano u tom možete pomoći - samo kliknite ispod na site-ove društvenih mreža ili kopirajte  lijepu sliku / citat koji vam je drag i dodajte svom favoriziranom blog-u, wiki ili forumu. Na listi smo kao Top website filozofije na Internetu (500.000 hitova stranica / tjedno) i imamo prekrasnu kolekciju znanja najvećih umova ljudske povijesti, pa stoga ću ljudi moji cijeniti takav vaš doprinos. Hvala! Geoff Haselhurst - Karene Howie - Email

Come and say hello to Geoffrey - Support simple sensible science that works.

YouTube       MySpace       Facebook

Hello! Come and say hello to Geoffrey at YouTube, MySpace and Facebook.

Email ovu stranicu prijatelju!

RSS Feed (XML  1.0 / RSS 2.0)RSS

U vrijeme univerzalne prijevare - govorenje istine je revolucionarni čin - In a time of universal deceit - telling the truth is a revolutionary act. (George Orwell) -
Morate biti promjena koju želite vidjeti u svijetu - You must be the change you wish to see in the world. (Mohandas Gandhi)
Sve što je potrebno za uspijeh zla, je nedjelovanje dobrih ljudi. - All that is necessary for evil to succeed is for good men to do nothing. (Edmund Burke) -
Pakao je prekasno viđena istina. - Hell is Truth Seen Too Late. (Thomas Hobbes)


Naš website i filozofski rad podržava 
The Philosophy Shop
'The Gift of Truth Excels all Other Gifts.' (Buddha)

One of the top ten shops at Cafepress for the past two years (out of 3 million shops!).
A brilliant collection of portraits and quotes from 500 of the greatest minds in human history.

Large Posters - Small Posters - Mini Poster Prints - Framed Poster Panel Prints - 2008 Wall Calendars - Journals / Diaries - Postcards - Greeting Cards - Mousepads - Bumper Stickers - Coffee Cups, Mugs & Beer Steins - Wall / Time Clocks - Buttons / Badges - Fridge Magnets - Jewelry Box & Drink Coasters
'At his best, man is the noblest of all animals; separated from law and justice he is the worst.' (Aristotle)
Ancient Greek Philosophy
'Hatred is never appeased by hatred in this world; it is appeased by love. This is an eternal Law.' (Buddha)
Chinese Indian Metaphysics
'I have striven not to laugh at human actions, not to weep at them, nor to hate them, but to understand them.' (Spinoza)
Western Philosophy
'The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts.' (Bertrand Russell)
20th Century Philosophers
'The scientist only imposes two things, namely truth and sincerity, imposes them upon himself and upon other scientists'. (Erwin Schrodinger)
Physics Prints Science Quotes
'The ideals which have lighted my way, and time after time have given me new courage to face life cheerfully, have been Kindness, Beauty and Truth.' (Albert Einstein)
Albert Einstein Science & Life
'The laws of nature are but the mathematical thoughts of God.' (Euclid)
Mathematics Mathematicians
'I am one of those who think like Nobel, that humanity will draw more good than evil from new discoveries.' (Marie Curie)
Scientists Inventors
'Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful.' (Seneca the Younger)
God Religion Morality Ethics
'If civilization is to survive, we must cultivate the science of human relationships - the ability of all peoples, of all kinds, to live together, in the same world at peace.' (Franklin D. Roosevelt (FDR))
Famous Leaders President Politic
'Since philosophy is the art which teaches us how to live, and since children need to learn it as much as we do at other ages, why do we not instruct them in it?' (Michel de Montaigne on Philosophy of Education)
Education Educational
'The wise man must remember that while he is a descendant of the past, he is a parent of the future.' (Herbert Spencer)
Evolution Life Nature Ecology
'The Truth is far more powerful than any weapon of mass destruction.' (Mohandas Mahatma Gandhi)
Motivational Inspirational
'No one was ever yet a great poet, without being at the same time a profound philosopher. For poetry is the blossom and the fragrancy of all human knowledge, human thoughts, human passions, emotions, language.' (Samuel Taylor Coleridge)
Metaphysical Poets & Poetry
'In a time of universal deceit - telling the truth is a revolutionary act.' (George Orwell)
Literature Books Authors Quotes
'Analyse any human emotion, no matter how far it may be removed from the sphere of sex, and you are sure to discover somewhere the primal impulse, to which life owes its perpetuation.' (Sigmund Freud)
Erotic Art Love Sex Sexuality
'Neither a lofty degree of intelligence nor imagination nor both together go to the making of genius. Love, love, love, that is the soul of genius.' (Wolfgang Amadeus Mozart)
Musicians Composers
'No man chooses evil because it is evil; he only mistakes it for happiness, the good he seeks.' (Mary Wollstonecraft, Vindication of the Rights of Women)
Women Feminism Art
'Fantasy, abandoned by reason, produces impossible monsters; united with it, she is the mother of the arts and the origin of marvels.' (Francisco de Goya)
Renaissance Fine Art Prints
'QUESTION: What do you get when you cross the Godfather with a philosopher? ANSWER: An offer you can't understand.'
Satire Humor Funny Jokes

Unique Custom Printed Tees - Men's Women's White T-Shirts - Men's Women's Black T-Shirts - Longsleeve T Shirts Hooded Sweatshirts - Women's Longsleeve Clothing - Tight Sexy Ladies Clothes - Men's & Women's Boxer Shorts / Boxers - Women's Intimates Erotic Thongs - Tote & Messenger Bags - Children / Infant / Kids Clothes - Kitchen Chef BBQ Cooking Aprons - Baseball Caps & Trucker Hats - Dog CoatsSITE MAP: Metaphysics - Physics - Philosophy - Theology - Evolution
Contact Email - About Us & Site Statistics - Legal Disclaimer & Privacy Policy
New! Sign up to our Newsletter - Send a Free Postcard - Philosophy / Physics Quiz and Survey coming soon!

Copyright 1997 - 2008
We support 'Fair Use' of these pages for Academic & Non Commercial use.
You are welcome to use images and text, but please reference them with an active link to relevant web page on this site. Thanks!

Creative Commons License